Powrót do nowej strony

Kronika


Udział siemianowiczan w III Powstaniu Śląskim

(9 Maja 2011)

Udział siemianowiczan w III Powstaniu Śląskim - taki właśnie tytuł nosi najnowsza wystawa historyczna, która została otwarta w miniony piątek w Muzeum Miejskim wpisując się w cykl organizowanych w naszym mieście imprez poświęconych 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

W słowach powitania wiceprezydent Miasta – Henryk Ptasznik podkreślił, że troska o historię naszej małej ojczyzny to jeden najważniejszych elementów wychowania i lansowania postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Tym bardziej cieszył udział w wernisażu sporej grupy uczniów z siemianowickiego Gimnazjum nr 3 noszącego imię Wojciecha Korfantego.

O głównych założeniach nowej wystawy opowiedział historyk - Leszek Drabicki, po czym zwiedzający mogli zapoznać się z eksponatami – m. in. uzbrojeniem (CKM Maxim) i umundurowaniem powstańców. Ważną częścią ekspozycji był również film dokumentalny ukazujący powstańcze wspomnienia pt. „Słoneczko jasne zza czarnych gór” nakręcony przez niedawno zmarłego Antoniego Halora.

W drugiej części wieczoru, którą rozpoczął koncert muzyki polskiej w wykonaniu gitarzysty Adama Bula, goście mogli wysłuchać niezwykle interesujących, popartych celnymi przemyśleniami historiozoficznymi wykładów dr. hab. Zdzisława Janeczka oraz mgr. Wojciecha Kempy o roli siemianowiczan sensu largo w powstaniach śląskich.

Przypomnijmy, że oprócz powszechnie znanej postaci Wojciecha Korfantego – dyktatora III Powstania należy również zaakcentować rolę wielu innych wybitnych działaczy.

W Siemianowicach mieszkał i działał Józef Dreyza – naczelnik, a następnie prezes Śląskiej Dzielnicy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (struktury i działacze tej organizacji były bazą dla Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska). Z kolei Jan Stanek był zastępcą dowódcy 1 Dywizji Górnośląskiej, Karol Gajdzik dowodził królewskohuckim pułkiem piechoty (przemianowanym następnie na 4 pułk piechoty im. Czwartaków), a Walenty Fojkis – katowickim pułkiem (przemianowanym na 1 pułk piechoty im. Józefa Piłsudskiego).

Obydwaj wykładowcy są autorami książek o tematyce powstańczej, których wydawcą było nasze Muzeum: Zdzisław Janeczek – „Zapomniany dowódca” (o Janie Emilu Stanku), Wojciech Kempa – „Śląscy Czwartacy” (o pułku Karola Gajdzika).

Oficjalną część spotkania poprzedziło udostępnienie wystawy etnograficznej „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I połowy XX w.” w nowej aranżacji i wykonaniu Artura Garbasa - pracownika muzeum, który starał się oddać z niezwykłą precyzją – co zgodnie docenili wszyscy goście - wszystkie szczegóły wnętrza śląskiego familoka.

autor: Krystian Hadasz